Nemusí byť len veľké podujatie, môže to byť podcast, rozhovor, sv. omša, online koncert, zážitkový kurz, čokoľvek, čím daný organizátor chce prispieť.
Informácia o kontaktnej osobe bude prístupné iba interne účely Fóra kresťanských inštitúcií.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.